Hansestadt Gardelegen

St. Marienkirche

Lage | location | lokalizacja: Marienkirchplatz

Um 1200 entstand der Sakralbau und ist Maria, der Mutter Jesu, geweiht. Das heutige Gebäude geht auf die Mitte des 15. Jahrhunderts zurück und ist ein Zeugnis der Norddeutschen Backsteingotik. Der bedeutendste Pfarrer dieser Kirche war, der aus Mieste stammende Luther-Schüler, Bartholomaeus Rieseberg. Er brachte im November 1539 mit einer überzeugenden Predigt die Reformation in die Altmark.

Liebe Gäste und Einwohner von Gardelegen,
sollten Sie Interesse daran haben, mehr über die Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen unserer Stadt zu erfahren, besuchen Sie doch die Tourist-Information und buchen Sie eine Stadtführung.

Saint Mary’s church

About 1200 the sacred construction was originated and is consecrated to Mary, the mother of Jesus Christ. The today´s building decreases to the middle of the 15th century and is a witness of the north german brick gothic. The most important priest of this church was the Luther-student, who was coming from Mieste, Bartholomaeus Rieseberg. In November 1539 he brought with a persuasive sermon the reformation into the Altmark.

Dear guests and inhabitants of Gardelegen!
If you have interest to get more information about the special buildings and events of our town, you can visit the tourist-information and book a town guidance.
With pleasure for other questions,  we are available for you.

Kościół Mariacki

Około 1200 roku został wybudowany budynek sakralny poświęcony Maryi, matce Jezusa. Obecny budynek pochodzi z połowy XV wieku i jest typowym przykładem północno-niemieckiej ceglanej budowli gotyckiej. Najważniejszym proboszczem tego kościoła był, pochodzący z Mieste, uczeń Lutra - Bartholomaeus Rieseberg. W listopadzie 1539 r. wygłosił on kazanie, które zapoczątkowało rozwój reformacji w Starej Marchii.

Drodzy Goście i mieszkańcy Gardelegen, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o zabytkach i wydarzeniach w naszym mieście, odwiedźcie informacje turystyczne i zarezerwujcie wycieczkę po mieście.